ยินดีต้อนรับ WELCOME

ผังองค์กร

ทำเนียบบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง |

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ |

เครือข่าย

รพ.สต.ในพื้นที่

สสอ.บ้านฉาง

ประวัติ

Contact

saraban-banchanghealth@moph.go.th

038 601 142

83/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130